download boek in de media over de auteur contact

Op zoek naar kennis over leidinggeven in de overheidssector, beleidsuitvoering of etnografisch onderzoek? Dan ben je hier op het goede adres.

Op deze website presenteer ik mijn onderzoek naar organisatieprocessen in een grote bureaucratie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een organisatie die moet omgaan met een onvermijdelijke spanning tussen efficiëntiebelangen en professionele belangen in een omgeving die sterk politiek bepaald is. Hoe met deze spanning wordt omgegaan, laat ik zien aan de hand van observaties, etnomethodologische uitgangspunten en een theatraal perspectief.

In het proefschrift Bureaucratische drama´s wordt duidelijk dat een gebrek aan interne samenwerking een belangrijke oorzaak is van structurele uitvoeringsproblemen. De analyses bieden verschillende aanknopingspunten voor verbetering van onze publieke dienstverlening.

Veel inspiratie gewenst! Loes Berendsen