download boek in de media over de auteur contact
Loes Berendsen

Loes Berendsen heeft de afgelopen vijftien jaar ruime ervaring opgedaan met het functioneren van publieke dienstverlenende organisaties en ons openbaar bestuur; vanuit het perspectief van zowel toezichthouder, wetenschapper, docent, organisatieadviseur als leidinggevende. Met passie benut zij deze ervaring nu bij de Hogeschool Utrecht als directeur van een aantal instituten en opleidingen op het terrein van Maatschappij & Recht.

In 1997 behaalde Loes Berendsen haar doctoraal van de interdisciplinaire studie Algemene sociale wetenschappen (ASW) aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Management en Organisatie. Ze deed daarvoor zelfstandig een onderzoek naar de uitvoering van ziekteverzuimbeleid. Haar enthousiasme voor het doen van kwalitatief onderzoek en voor de dynamiek van organisatieprocessen en beleidsuitvoering kon zij blijven combineren bij het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv), waar zij een aantal jaar werkzaam was als onderzoeker.

In 2002 ging Loes aan de slag als projectleider bij de Inspectie werk en inkomen (IWI) van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW). Daar leidde zij verschillende onderzoeken naar de doeltreffendheid van de uitvoering van beleid. Vervolgens maakte zij - door haar behoefte niet alleen te beschouwen maar ook te kunnen interveniëren - de stap naar het organisatieadvies. Bij USBO Advies, een adviesbureau van de Universiteit Utrecht, werd zij door publieke dienstverlenende organisaties (met name in de sectoren Recht en Veiligheid) ingeschakeld om complexe organisatie- en managementvraagstukken te begeleiden.

Tijdens dit werk bleek Loes zich thuis te voelen binnen de politie, wat in 2008 leidde tot een leidinggevende functie bij het korps Rotterdam-Rijnmond. Zij werd verantwoordelijk voor alles wat binnen de politieorganisatie te maken heeft met onderzoek - van operationele analyses t.b.v moordzaken tot strategische analyses t.b.v het korps meerjarenbeleidsplan - en voor andere middelen waarmee de politie informatiegestuurder kan werken, waaronder gegevensbeheer, ICT-expertise, het Intranet en kennismanagement. Daarnaast werd ze, als het gaat om informatie en inlichtingen, verantwoordelijk voor regionaal crisismanagement in een 7x24 uur piketregeling en draaide diverse regelingen als gecertificeerd Commandant Grootschalig en Bijzonder Optreden (grootschalige openbare orde optredens in verband met aanslagen, rampen, evenementen, etc).

In 2012 was Loes toe aan een volgende stap en vond haar uitdaging bij de Hogeschool Utrecht. Als directeur van de instituten voor Recht, Veiligheid en Arbeid & Organisatie valt de diversiteit van haar werkervaring samen; zowel als het gaat om de werkvelden waarvoor de drie verschillende instituten opleiden, als de ontwikkeling van de HU om onderwijs te versterken door middel van onderzoek en kennismanagement.

****

Naast haar werk voerde Loes Berendsen tussen 2002 en 2007 een promotieonderzoek uit. Het werd een diepgaande managementstudie onder bezielende begeleiding van prof. dr. Arie de Ruijter (faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit van Tilburg) en dr. Marja Gastelaars (Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap). Dit heeft geresulteerd in het boek Bureaucratische drama’s - waarin het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als case fungeert - en een verscheidenheid aan verzoeken tot spreken en schrijven. Hieronder volgt een selectie van haar aan dit boek gerelateerde publicaties:

  • Berendsen, L. (2008) Voor- en nadelen van participeren bij organisatieonderzoek. Kwalon; jaargang 2008, nummer 2.
  • Berendsen, L. (2007) Observing governmental faith in figures; Displaying public managers who count themselves out. Paper presented at the 2nd Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences, 6-7 September 2007.
  • Berendsen, L. (2007) Bureaucratische drama’s. Publieke managers in verhouding tot verzekeringsartsen. Utrecht, dissertatie. Beschikbaar: www.bureaucratischedramas.nl
  • Berendsen, L. en P. Mullenders (2004) De manager de baas? Den Haag: IWI.
  • Berendsen, L. (2000) Role making and role taking in social insurance practice. In Gastelaars & Vermeulen (ed.) On location. On the relevance of "here" and "now" in organisations. Maastricht: Shaker.

Met enige regelmaat treedt Loes op als gastdocent in managementleergangen.