download boek in de media over de auteur contact
UWV: Rapport bureaucratie niet representatief

De Telegraaf zaterdag 28 mei

UWV: Rapport bureaucratie niet representatief

Uitkeringsinstantie UWV zegt zich niet te herkennen in het beeld zoals geschetst in het onderzoek met de titel 'Bureaucratische Drama's'. Dr. Loes Berendsen van de Inspectie Werk en Inkomen promoveerde afgelopen vrijdag op het onderzoek, dat een onthutsend beeld schetst over de bureaucreatie binnen UWV.

De zegsman van de UWV meent dat de “houdbaarheidsdatum van de observaties” is overschreden. Bovendien stelt hij dat het onderzoek, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Universiteit van Tilburg, “niet representatief” is, “te gedateerd” en dat “de omstandigheden zijn veranderd”. Hoewel Berendsen sinds 2002 op persoonlijke titel aan haar onderzoek heeft gewerkt, noemt de UWV het “onverantwoord om algemene conclusies te trekken”. De werkgever van de onderzoekster, de Inspectie Werk en Inkomen, distantieert zich van de inhoud van het gewraakte onderzoek.

« terug naar het overzicht